terug


Inviterend+ bieden met majors na een 1SA opening;

het Jansmacomplex

Om alle handen inviterende of sterkere handen met beide majors goed te kunnen bieden, heeft Jan Jansma een complex beschreven (IMP okt/nov 2001). Marcel en Svend hebben dit complex tot hun biedarsenaal gevoegd. Natuurlijk konden zij het niet nalaten het complex iets aan te passen. De basis begint met:

1SA-2-2-2 = iedere 5/4 hoog, inviterend of beter.

De 1SA openaar biedt nu 2SA als hij geen 4 kaart hoog heeft.

De antwoorden hierop:

 

3 = 5 harten/4 schoppen MF

3 =  5 schoppen/4 harten MF

3 = 5 harten/4 schoppen INV

3 = 5 schoppen/4 harten INV

3SA = 5 harten/5 schoppen

4/ = 5 harten/5 schoppen, slempoging, kort in de geboden lage kleur

Als antwoordende hand echter 3 biedt (5schoppen /4 harten, inviterend), terwijl openaar een minimum heeft met een vierkaart harten, zit hij ‘vast’. Terug naar 3 kan namelijk niet meer! Bovendien is het handig dat de 1SA openaar zijn fit zo snel mogelijk aangeeft. Daarvoor is het volgende bedacht:

De 1SA openaar doet geen 2SA relay, indien hij zelf een vierkaart in één of beide hoge kleuren heeft. Hij biedt dan als volgt:

3 = vierkaart harten, maximum

3 = vierkaart schoppen, maximum

3= vierkaart harten, minimum

3= vierkaart schoppen, minimum

3SA = vierkaart harten en schoppen, maximum en minimum

Heeft antwoorder een slemgerichte hand, dan zal hij nu gaan cueen.

 

Door toepassing van dit complex zijn verschillende biedverlopen vrijgekomen:

1SA-2-2-3 = inviterend met een 5-5.

1SA-2-2-4 = ik wil vier harten of schoppen spelen (5/5 nonforcing)

 

1SA-3 = singleton harten met driekaart schoppen (3-1/5/4)

 

1SA-3 = singleton schoppen met driekaart harten (1-3/5/4)

 

Ook 4-1 holdings in de majors kunnen eenvoudig worden aangeboden:

1SA-2-2-3 = singleton harten, vierkaart schoppen

1SA-2-2-3 = singleton schoppen, vierkaart harten

Met een MF 6-4 hoog kun je het best eerst Staymannen, om na het 2 antwoord te springen naar 4 (zeskaart harten) of 4 (zeskaart schoppen)

Even opletten: wanneer de 1SA openaar na 1SA-2-2-2-3 (max,4sch) biedt, dient de antwoorder direct de manche te bieden met een inviterende hand en alleen 3 wanneer hij slemaspiraties heeft!